ΑΡΩΜΑ 3

Συνοπτική περιγραφή: Προώθηση μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα και Κύπρο

Brief description: Promotion of beef in Greece and Cyprus

Scurtă descriere: Promovarea cărnii de vită în Grecia și Cipru

Краткое описание: Продвижение телятины на рынки Греции и Кипра

Кратко описание: Промотиране на телешко месо в Гърция и Кипър